การสั่งซื้อและส่งสินค้า วัชราภาคอนกรีตบล็อก

การสั่งซื้อสินค้า

เนื่องจากเราขายสินค้าในราคาขายส่ง จึงอยากแนะนำให้ ปริมาณสินค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ควรพอดีกับรถสิบล้อขนสินค้า (อ่านรายละเอียดเพิ่่มเติม ด้านล่าง ในหัวข้อ เงื่อนไขการส่งสินค้า) เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพิ่ม หรือสอบถามได้ที่ โทร. 08-1846-8040 (ตุ้ม)

ท่านสามารถจ่ายเซ็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 08-1846-8040 (ตุ้ม) หลังชําระเงินแล้ว กรุณาแจ้งที่โทร. 08-1846-8040, Line ID: rinrata8040, Email: Vatcharapong99@hotmail.com หรือ tum@iTTblock.com หลังจากที่เราได้รับเงินโอนจากท่านหรือกรณีจ่ายเซ็ค เซ็คได้ผ่านเคลียร์ริ่งเรียบร้อยแล้ว ทางโรงงานจะจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 2-5 วัน

การส่งสินค้า

เมื่อท่านสังซื้อสินค้า เรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ ฟรี! ในพื้นที่ ดังนี้
- จังหวัดที่ส่งสินค้าฟรี ทั้งจังหวัด คือ สระบุรี อยุธยา
- บางพืื้นที่จังหวัด คือ ตัวเมืองลพบุรี ตัวเมืองปทุมธานี คลองสี่ คลองห้า ตัวเมืองนครนายก บางใหญ่
- กรุงเทพฯ เฉพาะบริเวณ รังสิต ดอนเมือง

สำหรับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ข้างต้นเหล่านี้ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มในราคายุติธรรม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับพื้นที่ห่างไกล (ห่างจากโรงงานเกิน 200 กิโลเมตร) เราจะติดต่อรถสิบล้อ หรือรถเทเลอร์รับจ้าง ส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามค่าขนส่งอีกที หรือท่านสามารถจัดหารถมารับสินค้าที่โรงงานได้ค่ะ

เงื่อนไขการส่งสินค้า

ทางโรงงานเราขายสินค้าในราคาขายส่ง และมีบริการส่งสินค้าให้ โดยมีเงือนไขการส่งสินค้า ดังต่อไปนี้
1. สินค้าบรรทุกออกจากโรงงานเต็มคันรถสิบล้อ ดังนี้
1.1 อิฐบล็อก 7 ซม. รถบรรทุกได้ 2,300-2,600 ก้อน
1.2 อิฐบล็อก 9 ซม. อิฐบล็อกช่องลม หรืออิฐบล็อกลายรูปไข่ รถบรรทุกได้ 1,700-1,800 ก้อน
1.3 อิฐตัวหนอน รถบรรทุกได้ 4,000 ก้อน
1.4 อิฐบล็อกทางเท้า 30 ซม. รถบรรทุกได้ 1,000-1,100 แผ่น
1.5 อิฐบล็อกทางเท้า 40 ซม. รถบรรทุกได้ 1,000 แผ่น
1.6 อิฐบล็อกปูหญ้า รถบรรทุกได้ 1,000-1,200 แผ่น
1.7 ขอบคันหินยาว 50 ซม. รถบรรทุกได้ 600 ท่อน
1.8 ขอบคั่นหินยาว 1 ม. รถบรรทุกได้ 140-145 ท่อน
1.9 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าหลายอย่างในการขนส่ง 1 เที่ยวเต็มคันรถได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

2. การนำสินค้าลงจากรถ พนักงานจะบริการนำสินค้าลงจากรถ โดยวางสินค้าไว้ข้างรถเท่านั้น (ไม่บริการวางสินค้าห่างไกลจากตัวรถ)
3. ไม่บริการขับรถส่งสินค้าเข้าในพื้นที่ หรือเส้นทางที่เสี่ยงต่อการติดหล่มได้
4. ไม่บริการส่งสินค้า บางพื้้นที่ในกรุงเทพ ที่ไม่สามารถขับรถสิบล้อเข้าไปได้
5. บางพื้นที่ในกรุงเทพ ที่อนุญาติให้รถสิบล้อเข้าพื้นที่เฉพาะเวลากลางคืน เรามีบริการส่งสินค้าไม่เกินเที่ยงคืน

ส่งอิฐตัวหนอน วัชราภาคอนกรีตบล็อก
ส่งอิฐบล็อกตัวหนอน วัชราภาคอนกรีตบล็อก
ส่งอิฐบล็อก7เซน วัชราภาคอนกรีตบล็อก
ส่งอิฐบล็อก วัชราภาคอนกรีตบล็อก
ส่งแผ่นทางเดิน วัชราภาคอนกรีตบล็อก
ส่งอิฐบล็อกตัวหนอนคชกริช วัชราภาคอนกรีตบล็อก